no. objects 29Karlovac

Milenko Ljepović, Autokamp Radonja
Boris Goršić
Emir Šakanović
 • Turan 97, Karlovac
apartmani kuc-kuc
Hotel Carlstadt
Hotel Europa
Darko Križanić
Mirko Ljepović
Svetislav Ličina
UO Karan
 • Cerovac Vukmanički 119a, Karlovac
    Map
 • +385 (0) 47 701-303 / +385 (0) 98 410-207
 • +385 (0) 47 701-344
Hotel Korana - Srakovčić
Restoran i sobe za iznajmljivanje Žganjer
Bernarda Milčić
Obiteljsko domaćinstvo Kozjan Boris
Stjepan Goršić
 • Mostanje 100, Karlovac
    Map
 • +385 (0) 47 641-713
Rasim Dizdarević
Josip Živčić
Rade Ćosić
Zdravko Čujko
 • Turanj 4, Karlovac
    Map
 • +385 (0) 47 641-360
Stjepan Goršić
Zdenka Lemić
Marija Letec
 • Turanj 109c, Karlovac
    Map
 • +385 (0) 47 641-902
Vinko Čančar
Nikola Novković
 • Cerovac Vukmanički 106, Karlovac
    Map
 • +385 (0) 47 701-312
Ivica Mandek
 • Tušilović 19b, Karlovac
    Map
 • +385 (0) 91 5472-747
Đurđica Đurić
 • Tušilović 37a, Karlovac
    Map
 • +385 (0) 47 718-031
Darko Cindrić
 • Turanj 113, Karlovac
 • +385 (0) 47 641-853 // +385 (0) 91 2542 749
Iva Cibulka
Grgas d.o.o. ŠuŠu pansion