Tourist guides

Dijana Bokulić
Karlovačka, primorsko-goranskaličko-seljska
Language: engleski
M.: +385 (0) 95 900-7121
E-mail: dbokulic@yahoo.com

Danijela Domboš
Karlovačka, Ličko-Senjska
Language: talijanski,
M.: +385 (0) 98 246-584
E-mail: danijela.duic@ka.htnet.hr

Dubravko Halovanić
Karlovačka, Ličko-Senjska
Language: engleski
M.: +385 (0) 98 929-2288

Marina Knezović
Karlovačka, Ličko-Senjska
Language: engleski
M.: +385 (0) 91 516-5461
E-mail: marina.knezovic1@hi.t-com.hr

Dubravka Mlikan
Karlovačka, Ličko-Senjska
Language: engleski
M.: +385 (0) 98 518-825
E-mail: dubravka.mlikan@ka.htnet.hr

Ksenija Stipčić
Karlovačka, Ličko-Senjska
Language: engleski
M.: +385 (0) 98 987-2582
E-mail: ksenija_stipcic@net.hr

Kristina Špehar Vuković
(Josipdol)
Karlovačka, Ličko-Senjska
Language: engleski, njemački, ruski, finski
M.: +385 (0) 99 358-1149
E-mail: spe_vu_kri@yahoo.de

Marica Turkalj
Karlovačka, Ličko-Senjska
Language: talijanski
M.: +385 (0) 98 191-7386
E-mail: info@ta-slunj.hr

Marta Butina
Županija: Karlovačka, Ličko -Senjska
Language: njemački i engleski
M.: +385 (0) 98 171-3384
e.mail: marta.butina@ka.t-com.hr

Mirjana Flanjak
Županija: Karlovačka, Ličko -Senjska
Language: njemački
M.: +385 (0) 98 971-9005
e.mail: ifno@mirjana-rastoke.com

Alen Pajtak
Županija: Karlovačka, Ličko-Senjska
Language: talijanski i engleski
M.: +385 (0) 98 176-9611

Josip Puškarić
Županija Karlovačka
Language: engleski
M.: +385 (0) 92 108-9684
e.mail: sport@bjelolasica.hr

Anđelko Radić
Županija: Karlovačka, Ličko-senjska
Language: engleski
E-mail: felix.karlovac@gmail.com
M.: +385 (0) 95 923-6807

Igor Čulig
Županija: Karlovačka
Language: engleski
T.: 385 (0) 98 1601-872
E-mail: igor.culig@ka.t-com.hr

   

Turistički pratitelji

Rade Barbir
M.: +385 (0) 91 538-7222
T.: +385 (0) 47 413-611
Language: hrvatski, poljski, ruski i engleski

Siniša Dokmanović
M.: +385 (0) 98 861-166
T.: +385 (0) 47 415-135
Language: hrvatski, engleski i francuski

Danijela Domboš
M.: +385 (0) 98 246-584
T.: +385 (0) 47 414-583
F.: +385 (0) 47 412-110
Language: hrvatski i talijanski

Maja Knez
M.: +385 (0) 98 353-797
T.: +385 (0) 47 423-269
Language: hrvatski i engleski

Darko Milašin
M.: +385 (0) 91 894-0078
T.: +385 (0) 47 454-167
Language: hrvatski i engleski

Alen Pajtak
M.: +385 (0) 98 176-9611
T.: +385 (0) 47 654-393
Language: hrvatski, engleski i češki

Sandra Turkanović
M.: +385 (0) 91 573-6483
T.: +385 (0) 47 617-282
Language: hrvatski i engleski

Dubravko Halovanić
M.: +385 (0) 98 929-2288
T.: +385 (0) 47 648-650
Language: hrvatski

Nikolina Belančić
M.: +385 (0) 98 583-431
T.: +385 (0) 47 421-420
Language: hrvatski, engleski i njemački

Gorana Matijaško
M.: +385 (0) 98 708-969
T.: +385 (0) 47 421-038
Language: hrvatski i engleski

Dragan Zinaja
M.: +385 (0) 98 699-719
T.: +385 (0) 47 414-291
Language: hrvatski

Zdravko Trpčić
M.: +385 (0) 98 247-264, 099 510-4157
T.: +385 (0) 47 642-029
Language: hrvatski

Dunja Grčić
M.: +385 (0) 91 593-0579
Language: hrvatski i engleski

Branka Latin
M.: +385 (0) 91 145-1458
Language: hrvatski

Ivančica Šebalj
M.: +385 (0) 98 491-264
T.: +385 (0) 47 411-933
Language: hrvatski i engleski

Boris Šušnjar
M.: +385 (0) 91 416-7080
T.: +385 (0) 47 642-66
Language: hrvatski i engleski

Božena Marković
M.: +385 (0) 98 169-5675, 091 251-2742
T.: +385 (0) 47 416-708
Language: hrvatski i engleski

Suzana Lauš
M.: +385 (0) 98 961-6002
T.: +385 (0) 47 451-014
Language: hrvatski i engleski

Marija Ratković
M.: +385 (0) 98 927-7483, 091 127-7483
T.: +385 (0) 47 414-706
Language: hrvatski, njemački, španjolski i engleski

Katarina Šegina
M.: +385 (0) 91 591-9273
T.: +385 (0) 47 655-593
Language: hrvatski

Vedrana Mihalić
M.: +385 (0) 91 545-5754
T.: +385 (0) 47 414-461
Language: hrvatski, engleski i njemački

Sandra Livada
M.: +385 (0) 91 554-1212
T.: +385 (0) 47 416-721
Language: hrvatski i engleski

Matea Somek
M.: +385 (0) 98 184-5388
Language hrvatski i njemački

Anida Kušećek
M.: +385 (0) 98 960-0150
Language: hrvatski i engleski

Tomislav Sabolić
M.: +385 (0) 91 663-1232
T.: +385 (0) 47 631-232
Language: hrvatski i engleski

Sanja Kostelac
M.: +385 (0) 91 577-0649
T.: +385 (0) 47 655-955
Language: hrvatski

Sunčica Brnardić
M.: +385 (0) 91 576-1613
T.: +385 (0) 47 422-416
Language: hrvatski i engleski

Marko Grdošić
M.: +385 (0) 91 271-2372
T.: +385 (0) 1 464-0357
Language: hrvatski i engleski

Dubravka Lovrić
M.: +385 (0) 98 172-2336
T.: +385 (0) 47 631-232
Language: hrvatski

Kleopatra Luketić
M.: +385 (0) 98 933-6221
T.: +385 (0) 47 616-607
Language: hrvatski i mađarski

Maja Vidović
M.: +385 (0) 91 530-1942
Language: hrvatski i engleski

Kleopatra Luketić
M.: +385 (0) 98 933–6221
T.: +385 (0) 47 616–607
Language: hrvatski i mađarski

Anamaria Brozović – turistički pratitelj
Language: engleski, njemački
M.: +385 (0) 98 905-1484
E-mail: brozovic@irb.hr

Benić Tajana
Language: engleski
M.: +385 (0) 91 200-3879
T.: +385 (0) 47 422-481