no. objets 52Slunj

Turistički centar (restoran) "Mirjana" Rastoke
PRENOĆIŠTE PARK
Rude Kovačević
Roze Skukan
Nikola Štefanac
Franjo Vučeta
Ivan Vučeta
Jelena Turkalj
Kate Brozinić
Milorad Gojsović
Ivan Rigljan
Mare Božičević
Nikola Štefanac
Bara Obrovac
Milan Kalić
Joso Blašković
Marija Kovačević
Ivan Puškarić
Anka Vuković
Manda Jurašin
Mile Matanić
Roze Bosanac
Ankica Jurčić
Jaga Šlat
 • Plitvička 55, Slunj
 • +385 (0) 47 777-492
Ivan Obrovac
Ivan Barić
Marija Klobučar
Katarina Štrbenac
Milka Vukinović
Jelena Loknar
Mile Rendulić
Kristina Goršić
Ivan Petrović
Anka Magdić
Lovre Milošević
Kate Pleš
Zorka Ivšić
Nadija Pavličić
 • Vjekoslava Karasa 10, Slunj
 • +385 (0) 98 137-9763
Anka Pavlešić
Ankica Štefanac
 • Plitvička 39, Slunj
 • +385 (0) 47 777 523
Marija Cindrić
Renato Holjevac
Božena Holjevac Modrušan
Jelena Tomašević
 • Školska 21, Slunj
 • +385 (0) 91 195 4424
Damir Puškarić
 • Novo Naselje 6, Slunj
 • +385 (0) 98 680 380
Marijana Bastaja
Darko Buneta
 • Rastoke 9a, Slunj
 • +385 (0) 91 124 6468
Milka Lucić
Tanja Cindrić
Dinko Turkalj
 • Gornje Taborište 108, Slunj
 • +385 (0) 98 936 3363
Radojka Kotić
 • Miljevac 20, Slunj
 • +385 (0) 91 917 7788
Tomo Katić
 • Donje Taborište 176, Slunj
 • +385 (0) 92 124 9401