Turističke zajednice gradova i općina

Turistička zajednica grada Karlovca
47000 Karlovac
Petra Zrinskog 3
T.: +385 (0) 47 615-115
F.: +385 (0) 47 600-602
karlovac-touristinfo@ka.htnet.hr
www.karlovac-touristinfo.hr

Turistička zajednica grada Duge Rese
47250 Duga Resa
Šetalište dr. F. Tuđmana 3
T.: +385 (0) 47 844-752
G.: +385 (0) 91 8983-955
info@tz-dugaresa.hr
www.tz-dugaresa.hr

Turistička zajednica grada Ozlja
47280 Ozalj
Kurilovac 1
T./F.: +385 (0) 47 731-196, (0) 47 731-400
info@ozalj-tz.hr
www.ozalj-tz.hr

Turistička zajednica grada Ogulina
47300 Ogulin
Bernardina Frankopana 2, pp 17
T.: +385 (0) 47 532-278
G.: +385 (0) 98 364-329
tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr
www.tz-grada-ogulina.hr

Turistička zajednica grada Slunja
47240 Slunj
Braće Radića 7
T.: +385 (0) 47 777-630
G.: +385 (0) 98 460-645
info@tz-slunj.hr
www.tz-slunj.hr

Turistička zajednica općine Rakovica
47245 Rakovica
Rakovica 6
T.: +385 (0) 47 784-450, (0) 47 784-303
F.: +385 (0) 47 784-039
tz-rakovica@ka.t-com.hr
info@rakovica.hr
www.rakovica.hr