22.07.2012

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem

 

 REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA I HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

objavljuju

J A V N I P O Z I V

za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem

Programa poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM“ u 2012. godini

I. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje inovacija u turizmu, kroz:

1. projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama

2. uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske objekte

3. inovativne proizvode u posebnim oblicima turističke ponude

4. afirmaciju turističkih atrakcija

5. inovativne turističke aranžmane

6. afirmaciju domaćih proizvoda u ugostiteljsko-turističkoj ponudi

7. razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, odnosno uvođenje standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske i turističke objekte („Zeleni hoteli“, „Prijatelj okoliša“, „Plava zastava“ i sl.), te razne vrste brendiranja

8. inovativna rješenja osiguranja pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

 

II. Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu: trgovačka društva, obrti, zadruge, fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove (zaštićenih područja, znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr.), udruge, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Za projekte/programe koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva vlasnici ili imaju po drugom osnovu pravo raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.

 

III. Cjeloviti tekst Programa s kriterijima odobravanja sredstava i drugim uvjetima provedbe Programa te obrazac Zahtjeva – IT/12 sastavni su dio ovog Javnog poziva koji se nalaze na internet stranicama Ministarstva (www.mint.hr).

prethodna sljedeća