02.03.2012

Potpore kulturno-turističkim inicijativama u 2012. godini

Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe - zadruge, udruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s navedenim kriterijima.

Hrvatska turistička zajednica će u 2012. godini financijski poduprijeti određeni broj zabavnih, sportskih, tradicijskih/etno i ostalih manifestacija koje doprinose:
podizanju standarda interpretacije, opremljenosti i kvaliteti kulturno-turističkih proizvoda,
stvaranju kritične mase novih kulturno-turističkih proizvoda koji su suvremeno interpretirani i prezentirani kako bi obogatili zadovoljstvo postojećih posjetitelja i doprinijeli stvaranju kvalitetnijeg imidža destinacije,
povećanju potrošnje posjetitelja,
produženju turističke sezone.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe - zadruge, udruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s navedenim kriterijima.

Kandidature za potpore prijavljuju se sukladno utvrđenim pravilima i kriterijima u Javnom pozivu i to na propisanom obrascu KTI-2012.

Kandidature za potpore podnose se TURISTIČKOJ ZAJEDNICI ŽUPANIJE odnosno TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA ZAGREBA, na čijem području se kulturno-turistička inicijativa organizira, najkasnije do 9. ožujka 2012. godine.

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim Obrascem KTI-2012 kao i kandidature dostavljene direktno u Glavni ured HTZ-a, neće se razmatrati.

Nadležna turistička zajednica županije, odnosno Turistička zajednica grada Zagreba izvršit će selekciju pristiglih kandidatura i najkasnije do 23. ožujka 2012. godine, Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice proslijediti prijedlog za najviše 15 kulturno-turističkih inicijativa koje zadovoljavaju sve uvjete Javnog poziva.
Obrazce za prijavu možete preuzeti na stranicama HTZ-a

prethodna sljedeća