br. objekata 29Karlovac

Milenko Ljepović, Autokamp Radonja
Boris Goršić
Emir Šakanović
  • Turan 97, Karlovac
apartmani kuc-kuc
Hotel Carlstadt
Hotel Europa
Darko Križanić
Mirko Ljepović
Svetislav Ličina
UO Karan
  • Cerovac Vukmanički 119a, Karlovac
      Položaj na karti
  • +385 (0) 47 701-303 / +385 (0) 98 410-207
  • +385 (0) 47 701-344
Hotel Korana - Srakovčić
Restoran i sobe za iznajmljivanje Žganjer
Bernarda Milčić
Obiteljsko domaćinstvo Kozjan Boris
Stjepan Goršić
Rasim Dizdarević
Josip Živčić
Rade Ćosić
Zdravko Čujko
Stjepan Goršić
Zdenka Lemić
Marija Letec
Vinko Čančar
Nikola Novković
Ivica Mandek
Đurđica Đurić
Darko Cindrić
  • Turanj 113, Karlovac
  • +385 (0) 47 641-853 // +385 (0) 91 2542 749
Iva Cibulka
Grgas d.o.o. ŠuŠu pansion